Zgromadzenie Wspólników:

Olga Roszak - Pezała (Burmistrz Mielna)

Rada Nadzorcza:

Marek Gil (Przewodniczący)

Patrycja Justyna Lubieniecka (Zastępca Przewodniczącego)

Łukasz Sendlewski (Sekretarz)

Zarząd Spółki:

Wioletta Dymecka (Prezes Zarządu)