Zarząd i Kierownictwo Spółki

  1. Prezes Spółki: Wioletta Dymecka
  2. Główny Księgowy: Marcin Kuciński
  3. Kierownik Działu Zbytu: Bogdan Jankowski jankowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  4. Kierownik Działu Technicznego: Grzegorz Stanula stanula@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  5. Kierownik Działu Eksploatacji: Janusz Furgał furgal@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  6. KIerownik Działu Gospodarki Odpadami: Paweł Kusyk kusyk@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  7. Kierownik Oczyszczalni Ścieków: Paweł Olszewski olszewski@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  8. Kadry: Justyna Starnawska starnawska@ekoprzedsiebiorstwo.pl
  9. Zamówienia publiczne: Anna Kucińska a.kucinska@ekoprzedsiebiorstwo.pl